0){ //Azpiwebgune batean gaude orduan while ($er_at=mysql_fetch_array($ik_at)){ $izenburua=$er_at['izenburua']; $deskripzioa=$er_at['deskripzioa']; $id_bloga=$er_at['id_bloga']; if (strlen($er_at['webURL'])>0){ $blogaURL=$er_at['webURL']."/"; $hasindizea=2; }else{ //$izenburua="Zaldibia.info"; $deskripzioa=""; $blogaURL=""; $hasindizea=1; } } }else{ //$izenburua="Zaldibia.info"; $deskripzioa=""; $blogaURL=""; $hasindizea=1; } /*$katindizea=$hasindizea+1; $titundizea=$hasindizea+2; $kat=$urlARRAY___[$hasindizea]; if (preg_match('/^o/',$urlARRAY___[$katindizea])){ $orri_indizea=str_replace("o","",$urlARRAY___[$katindizea]); }else{ //TODO PREG-MATCH HAU HOBETU if (preg_match('/-/',$urlARRAY___[$katindizea])){ $agendata=$urlARRAY___[$katindizea]; }else{ $id_edukia=$urlARRAY___[$katindizea]; } } $titutrata=$urlARRAY___[$titundizea]; switch ($kat){ case "argazkiak": $horrites="argazkiak"; $kargatu="argazkia.php"; break; case "bideoak": $horrites="bideoak"; $kargatu="bideoa.php"; break; case "albisteak": case "agenda": case "norgara": $kargatu="postak.php"; break; default: $kargatu="azala.php"; break; } $helbideaAtalean=MULTIBLOG_URLOSOA.$blogaURL;*/ /**************************************/ /*TODO. Bukaeran txukundu helbidearena*/ /**************************************/ $irudiarenHelbidea=MULTIBLOG_URLOSOA; if ($id_bloga>1){ $xprebloga="AND edukia.id_bloga='$id_bloga' "; }else{ $xprebloga=""; } //$xprekat="AND (edukia.id_kat='1' OR edukia.id_kat='2' OR edukia.id_kat='3' OR edukia.id_kat='4')"; $xprekat="AND (edukia.id_kat='1')"; $xprepub="AND (edukia.publikatu!='0000-00-00' AND edukia.publikatu<='$oain')"; $azalekoak="edukia.alta DESC,"; //$at="SELECT edukia.id_edukia AS id_edukia, edukia.tituloa AS tituloa, edukia.sarrera AS sarrera, edukia.foto AS foto,edukia.embed AS embed,edukia.alta AS alta, kategoria.izena_eu AS kategoria, kategoria.id_kat AS id_kat,bloga.webURL AS webURL,bloga.id_bloga AS id_bloga FROM edukia INNER JOIN bloga ON edukia.id_bloga=bloga.id_bloga INNER JOIN kategoria ON edukia.id_kat=kategoria.id_kat WHERE edukia.id_bloga_aita='".MULTIBLOG_ID_NAGUSIA."' $xprepub AND bloga.publikatu='1' AND bloga.baja='0000-00-00' $xprebloga $xprekat AND edukia.baja='0000-00-00' AND blokeatua='0' ORDER BY $azalekoak edukia.alta DESC"; $selekTxurroa="edukia.id_edukia AS id_edukia, edukia.id_bloga AS id_bloga, edukia.id_kat AS id_kat, edukia.azalean AS azalean, edukia.azalordena AS azalordena, edukia.agendaratu AS agendaratu, edukia.publikatu AS publikatu, edukia.id_blogkat AS id_blogkat, edukia.id_blogkat2 AS id_blogkat2, edukia.tituloa AS tituloa, edukia.sarrera AS sarrera, edukia.testua AS testua, edukia.foto AS foto, edukia.dispfoto AS dispfoto, edukia.fotooina AS fotooina, edukia.agendata AS agendata, edukia.agendatabuka AS agendatabuka, edukia.agenordua AS agenordua, edukia.urla AS urla, edukia.embed AS embed, edukia.audio AS audio, edukia.argazRSS AS argazRSS, edukia.koment AS koment, edukia.norkAlta AS norkAlta,edukia.alta AS alta, edukia.baja AS baja, edukia.blokeatua AS blokeatua, kategoria.izena_eu AS izena_eu, kategoria.mota AS mota, kategoria.kat_url AS kat_url, kategoria.bg_kolore AS bg_kolore, kategoria.id_kat_aita AS id_kat_aita,bloga.webURL AS webURL,bloga.izenburua AS izenburua"; $at="SELECT $selekTxurroa FROM edukia INNER JOIN bloga ON edukia.id_bloga=bloga.id_bloga INNER JOIN kategoria ON edukia.id_kat=kategoria.id_kat WHERE edukia.id_bloga_aita='".MULTIBLOG_ID_NAGUSIA."' $xprepub AND bloga.publikatu='1' AND bloga.baja='0000-00-00' AND kategoria.baja='0000-00-00' $xprebila $xprebloga $xprekat $xpreerabil AND edukia.baja='0000-00-00' AND blokeatua='0' $xpreedukia $xpreagenda ORDER BY $azalekoak edukia.publikatu DESC"; //echo $at; $ik_a=mysql_query($at,$Link); $ik_at=mysql_query($at,$Link); $kon_at=mysql_num_rows($ik_at); while ($er_a=mysql_fetch_array($ik_a)){ $y++; if ($y=='1'){ $azkenBuil= "".date("D",strtotime($er_a['alta'])).", ".Date("d",strtotime($er_a['alta']))." ".Date("M",strtotime($er_a['alta']))." ".Date("Y",strtotime($er_a['alta']))." ".Date("H:i:s",strtotime($er_a['alta']))." +0100\n"; } } /* , +0100*/ header('Content-Type: application/rss+xml'); //Indicamos al navegador que es un documento en XML //Versión y juego de carácteres de nuestro documento echo ""; ?> http://www.lazkaotarrok.eus http://www.lazkaotarrok.eus eu-ES http://www.lazkaotarrok.eus http://www.lazkaotarrok.eus/images/logo.jpg http://www.lazkaotarrok.eus ","",$er_at['sarrera']); $sarrera=ereg_replace("","",$sarrera); $sarrera=ereg_replace("
","",$sarrera); $sarrera=ereg_replace("","",$sarrera); $sarrera=ereg_replace("","",$sarrera); $sarrera=ereg_replace("

","",$sarrera); $sarrera=ereg_replace("

","",$sarrera); //$sarrera=ereg_replace("\"","",$sarrera); $sarrera=trim($sarrera); //$sarrera=trim($er_at['sarrera']); $tituloa=ereg_replace("\"","",$er_at['tituloa']); switch ($er_at['id_kat']){ case "1": $irekiorria="albisteak"; $katizena="ALBISTEAK"; break; case "2": $irekiorria="agenda"; $katizena="AGENDA"; break; case "3": $irekiorria="argazkiak"; $katizena="ARGAZKIAK"; break; case "4": $irekiorria="bideoak"; $katizena="BIDEOAK"; break; } echo "\n"; $tituloa=html_entity_decode($tituloa); $sarrera=html_entity_decode($sarrera); echo " <![CDATA[$tituloa]]>\n"; $titutrata=titugoi($er_at['tituloa']); $titutrata=substr($titutrata,0,120); if (strlen($er_at['webURL'])>0){ $webkarpeta=$er_at['webURL']."/"; }else{ $webkarpeta=""; } echo " ".MULTIBLOG_URLOSOA.$webkarpeta.$irekiorria."/".$er_at['id_edukia']."/".$titutrata."/\n"; if (strlen($er_at['foto'])>0){ $argaz="".$tituloa.""; //$argazURL=MULTIBLOG_URLOSOA."core/argazki300.php?zab=180&foto=".$er_at['foto']."&karp=".$er_at['id_bloga']; $argazURL=MULTIBLOG_URLOSOA."fitxategiak/erab_".$er_at['id_bloga']."/".$er_at['foto']."_180x150.jpg"; }else{ $argaz=""; if (strlen($er_at['embed'])>0){ list ($nonBideo,$iframe,$bideoThum)=bideoDatuak($er_at['embed']); if ($nonBideo=="Y"){ $bideo="http://youtu.be/".$bideoThum; $bideoIr="http://i.ytimg.com/vi/".$bideoThum."/1.jpg"; } if ($nonBideo=="V"){ $bideo="http://vimeo.com/".$bideoThum; $bideoIr=getVimeoThumb($bideoThum); } if ($nonBideo=="B"){ list($bideo,$bideoIr)=getBlipThumLink($bideoThum); } }else{ $bideo=''; } } echo " "; echo "\n"; if ($bideo!=''){ echo " \n"; echo " \n"; echo " \n"; } if ($argaz!=''){ echo "\n"; //$argazURL="http://www.urgullpetik.info/images/logo.jpg"; //echo " \n"; } $bideo=''; $ordua=substr($er_at['alta'],11,2); $minutua=substr($er_at['alta'],14,2); $segundua=substr($er_at['alta'],17,2); $urtea=substr($er_at['alta'],0,4); $hilabetea=substr($er_at['alta'],5,2); $eguna=substr($er_at['alta'],8,2); $unixdata=mktime($ordua,$minutua,$segundua,$hilabetea,$eguna,$urtea); echo " ".date("D",strtotime($er_at['alta'])).", ".Date("d",strtotime($er_at['alta']))." ".Date("M",strtotime($er_at['alta']))." ".Date("Y",strtotime($er_at['alta']))." ".Date("H:i:s",strtotime($er_at['alta']))." +0100\n"; echo " ".$katizena."\n"; echo " ".MULTIBLOG_URLOSOA.$webkarpeta.$irekiorria."/".$er_at['id_edukia']."\n"; echo "\n"; } ?>